Мата Димова Бояджиева - Вълкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000324010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Триадица" 6, ет. 4, ст. 411
Телефон: (088) 8861864
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 09.2.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 26.1.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №2 / 26.1.2000 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 10.10.2009 г.

Печат   Имейл