Марчела Николова Барутчийска

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100073610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Патриарх Евтимий" 27, ет. 4 Телефон: (02) 9875711

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 14.7.1972 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №8359 / 07.6.1972 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.11.2013 г.

Печат   Имейл