Маруся Христова Алексиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900069410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Граф Игнатиев" № 6, безистен, вх. Б
Телефон: (02) 4166040
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.3.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 11.3.1997 г.

Печат   Имейл