Мартин Стефанов Иванов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800509110
Колегия: София
Адрес: 1407; област: София-град; община: Столична; град: гр. гр. София; ул. "Рилски езера" № 2-4, ет. 1, ап. 3
Телефон: (02) 9620368
Факс: (02) 9620368
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 25.2.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 22.2.2011 г.
Наказание: Порицание наложено на 20.12.2011г.

Печат   Имейл