Мартин Николаев Емануилов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800538910
Колегия: София
Адрес: 1142; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Проф. Фритьоф Нансен" №37 - А. Телефон: (02) 9869999
Факс: (02) 9869995
www: www.kambourov.biz

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 21.2.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 14.2.2012 г.

Печат   Имейл