Мартина Сергеева Горанова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700583510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Хан Аспарух" №18, партер. Телефон: (0887) 773127

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 12.3.2014 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 04.3.2014 г.

Печат   Имейл