Марсел Божидаров Методиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700436910
Колегия: София
Адрес: 2140; област: София-окръг; община: Ботевград; град: гр. Ботевград; ул. "Божко Божилов" № 35. Телефон: (089) 3313040

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 13.2.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 15.1.2008 г.

Печат   Имейл