Марко Йорданов Райнов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700018910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Славянска" 22, ет. 3
Телефон: (02) 9862087
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 22.3.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 08.3.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №1 / 08.3.2000 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 29.07.2010 г.

Печат   Имейл