Мария Цветкова Атанасова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700167410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Цар Асен" 2Б, ет. 4
Телефон: (088) 8522259
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 12.11.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №21 / 29.10.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №12 / 29.10.2003 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.02.2007 г.

Печат   Имейл