Мария Христова Дрехарова

1 1 1 1 1 Рейтинг 3.00
Личен номер: 1500312810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Цар Освободител" 8, мецанин
Телефон: (02) 9882119
Факс: (02) 9882119
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 12.11.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №21 / 29.10.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №7 / 29.10.2003 г.

Печат   Имейл