Мария Тодорова Станчева - Станева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100580810
Колегия: София
Адрес: 1574; област: София; община: София; град: София; бул. "Шипченски проход" №65, ет. 2, офис. 214. Телефон: (02) 8780178

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 19.2.2014 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 04.2.2014 г.

Печат   Имейл