Мария Тодорова Пенкова - Стоянова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500184010
Колегия: София
Адрес: 1330; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Красна поляна" , бл. 105, вх. "В" , ет. 2, ап. 7. Телефон: (02) 4235771

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 17.7.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 03.7.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №17 / 03.7.2002 г.
Наказание: Порицание наложено на 18.11.2008г.
Наказание: Глоба, наложенa на 25.03.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 22.05.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 25.09.2009 г. до 25.12.2009 г.

Печат   Имейл