Мария Тодорова Бойчева - Наюф

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300093510
Колегия: София
Адрес: 1202; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Сливница" 162, ет. 1
Телефон: (088) 8635752
Статус: Отписан Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 22.11.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №20 / 08.11.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №6 / 08.11.2000 г.
Наказание: Порицание наложено на 15.01.2009г.
Наказание: Порицание наложено на 15.04.2009г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 05.01.2010 г. до 05.01.2013 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.07.2011 г.

Печат   Имейл