Мария Стоименова Стоилова-Добрева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500325910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Люлин-7", бл. 735, вх. В, ет. 1, ап. 56
Телефон: (02) 272961
Статус: Лишен Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 22.11.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №20 / 08.11.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №4 / 08.11.2000 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 09.04.2008 г. до 09.04.2010 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 19.12.2008 г. до 19.03.2009 г.

Печат   Имейл