Мария Стефанова Милошева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100525710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. Красно село, бл. 17, вх. А, ап. 4, партер
Телефон: (02) 8596388
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 21.7.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 05.7.2011 г.

Печат   Имейл