Мария Стефанова Коева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600286010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. ""Витоша"" 1А, търг. дом, ет. 1, офис. 167 Телефон: (0889) 007059

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 03.1.1987 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №23 / 16.12.1986 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №03-1876 / 22.12.1986 г.

Печат   Имейл