Мария Стефанова Бояджиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600047910
Колегия: София
Адрес: 1407; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Голо бърдо" №17
Телефон: (02) 9624007
Факс: (02) 9624016
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 30.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 16.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №32 / 16.10.2002 г.
Наказание: Порицание наложено на 21.10.2009г.

Печат   Имейл