Мария Русева Михова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000234110
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Христо Ботев" 35, ап. 15
Телефон: (02) 9533453
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.11.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 19.10.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №16 / 19.10.1994 г.

Печат   Имейл