Мария Петрова Манолева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400389310
Колегия: София
Адрес: 1172; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Дианабад", бл. 42, ет. 1
Телефон: (02) 620062
Статус: Лишен
Дата на първоначално вписване: 03.5.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 19.4.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №16 / 19.4.2000 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 20.04.2007 г. до 20.04.2008 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 11.12.2007 г. до 11.12.2010 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 29.07.2008 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 18.08.2010 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 28.12.2010 г. до 28.06.2011 г.

Печат   Имейл