Мария Петрова Дренска

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100194910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Александър І Батенберг" №4, ет. 2, Адвокатско дружество "Павлов и съдружници" Телефон: (02) 4471350
Факс: (02) 4471390

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.6.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 26.5.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №13 / 26.5.1999 г.

Печат   Имейл