Мария Огнянова Димитрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200008510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 33, ет. 2, к-ра 232
Телефон: (02) 9880786
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 07.7.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 23.6.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №51 / 23.6.1993 г.

Печат   Имейл