Мария Николова Денин

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500257610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Алабин" №33, вх. "Г" , ет. 1, кантора 144. Телефон: (087) 7729414

Статус: Лишен Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 20.3.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 06.3.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №9 / 06.3.1996 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 13.03.2008 г. до 13.03.2010 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 07.07.2011 г. до 07.07.2014 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 22.06.2012 г. до 22.06.2013 г.
Наказание: Порицание наложено на 22.06.2012г.
Наказание: Порицание наложено на 30.05.2012г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 11.10.2012 г. до 11.10.2014 г.
Наказание: Порицание наложено на 11.10.2012г.
Наказание: Глоба, наложенa на 20.12.2012 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 07.06.2013 г. до 07.09.2013 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 22.03.2013 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.

Печат   Имейл