fbpx

Мария Михайлова Костова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900571310
Колегия: София
Адрес: 1415; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Крайречна" №8 - А Телефон: (088) 8623362

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 02.10.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №28 / 17.9.2013 г.