Мария Купенова Пехливанова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600234510
Колегия: София
Адрес: 1407; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Бигла" 15А, ет. 2
Телефон: (02) 627594
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 11.3.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 18.2.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №8 / 18.2.1998 г.
Наказание: Порицание наложено на 15.01.2009г.
Наказание: Глоба, наложенa на 26.02.2010 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.03.2011 г.

Печат   Имейл