Мария Красинова Цачева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800271510
Колегия: София
Адрес: 1202; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Веслец" 32, ет. 2, ап. 3
Телефон: (02) 9836136
Факс: (02) 9836136
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 23.5.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 09.5.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №29 / 09.5.2001 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.10.2006 г.

Печат   Имейл