Мария Красимирова Кръстева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200052410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Леге 3
Телефон: (02) 8584398
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 12.11.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №21 / 29.10.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №12 / 29.10.2003 г.

Печат   Имейл