Мария Константинова Ендрева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600529110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Хан Крум" №25. Телефон: (02) 9803876
Факс: (02) 9804261
www: www.lawfirm-bg

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.10.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 04.10.2011 г.

Печат   Имейл