Мария Йорданова Евтимова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400379610
Колегия: София
Адрес: 2070; област: Софийска; община: Пирдоп; град: гр. Пирдоп; ул. "Александър Стамболийски" 2
Телефон: (0886) 333400
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 03.5.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 19.4.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №8 / 19.4.2000 г.

Печат   Имейл