Мария Иванова Рупчина-Димова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300534410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. Сердика, бл. 9, ап. 50 Телефон: (02) 4706566
Факс: (02) 4706566

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 28.12.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №21 / 13.12.2011 г.

Печат   Имейл