Мария Иванова Йосифова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300368710
Колегия: София
Адрес: 1421; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Милин камък" 48
Телефон: (02) 8658040
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 04.11.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 20.10.1998 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 07.05.2007 г.

Печат   Имейл