Мария Захариева Николова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900341410
Колегия: София
Адрес: 1756; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Константин Игнатов" №8, ет. 4, ап. 7. Телефон: (0889) 312071
Факс: (02) 9817414

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 12.3.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 26.2.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №74 / 26.2.2003 г.

Печат   Имейл