Мария Димитрова Петрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500117310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом, ет. 1, к-ра 159
Телефон: (02) 276543
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 16.7.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №22 / 23.6.1992 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: болест от 01.01.2007 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 01.08.2007 г.

Печат   Имейл