Мария Георгиева Стоянова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700021410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Три уши" 1, ет. 1, ляво Телефон: (02) 9871059

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 04.11.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 20.10.1998 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 22.09.2013 г.

Печат   Имейл