Мария Георгиева Месова - Стоева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300116410
Колегия: София
Адрес: 1408; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Стрелбище", бл. 91, вх. А, ет. 3, ап. 5
Телефон: (02) 586616
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 23.5.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 09.5.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №31 / 09.5.2001 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 28.06.2006 г.

Печат   Имейл