Мария Ганчева Дойчинова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000572210
Колегия: София
Адрес: 1504; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Цар Освободител" №17 - А. Телефон: (02) 9427910
Факс: (02) 9427911

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.10.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №27 / 17.9.2013 г.

Печат   Имейл