Мария Гавраилова Славова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300074510
Колегия: София
Адрес: 1373; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Западен парк", бл. 100
Телефон: (02) 9541446
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.2.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 08.2.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №18 / 08.2.1995 г.

Печат   Имейл