Мария Василева Вълчанова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600517510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Г.С.Раковски 164
Телефон: (0898) 690535
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 29.4.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 26.4.2011 г.

Печат   Имейл