Мария Бориславова Ангелова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900085010
Колегия: София
Адрес: 1113; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Елемаг" №26, вх. "В" , ап. 1.
Телефон: (02) 8663597
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.11.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №22 / 12.11.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №6 / 12.11.2003 г.
Наказание: Порицание наложено на 13.02.2009г.
Наказание: Порицание наложено на 12.01.2010г.

Печат   Имейл