Мария Андреева Тодорова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600307010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом, ет. 2, к-ра 261
Телефон: (02) 9810091
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 07.1.1987 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №24 / 30.12.1986 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №03-35 / 07.1.1987 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 20.05.2008 г.

Печат   Имейл