Мария Ангелова Димитрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300047710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Добруджа" №15, ет. 1, ап. 3.
Телефон: (088) 8520592
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 19.4.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 05.4.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №6 / 05.4.2000 г.

Печат   Имейл