Мариянка Димитрова Кабакчиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000053710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Калоян" 8, офис 8А
Телефон: (02) 9863736
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 03.5.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 19.4.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №13 / 19.4.2000 г.

Печат   Имейл