Марияна Христова Тодорова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000132910
Колегия: София
Адрес: 1309; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Перник" № 121
Телефон: (02) 8281691
Факс: (02) 8281691
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 18.6.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 04.6.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №7 / 04.6.1997 г.

Печат   Имейл