Марияна Тодорова Силяновска

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800385410
Колегия: София
Адрес: 1113; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Ген. Щерю Атанасов" 5
Телефон: (02) 9655101
Факс: (02) 9655101
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 24.2.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №30 / 28.1.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №38 / 28.1.1992 г.

Печат   Имейл