Марияна Стоянова Михалева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300508010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 33, ет. 2, к. 240
Телефон: (0878) 732123
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 14.2.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 08.2.2011 г.

Печат   Имейл