Марияна Димитрова Калчева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400447910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Алабин" № 56, ет. 4
Телефон: (02) 9881565
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23.7.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 08.7.2008 г.

Печат   Имейл