Марите Борисова Петрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000009810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Алабин" 33, вх. В, ет. 3, к-ра 342
Телефон: (02) 9864326
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 26.7.2005 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №13 / 13.8.1983 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 25.04.2006 г.

Печат   Имейл