Марио Стефанов Марков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900141710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Славянска" 24, ет. 3
Телефон: (02) 9873057
Факс: (02) 9873057
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 01.5.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 13.4.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №6 / 13.4.1994 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 05.12.2005 г.

Печат   Имейл