Марин Неделчев Тодоров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300393610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Кърниградска" 7, вх. А, ап. 7 Телефон: (02) 9884116

Статус: Практикуващ Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 29.10.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 15.10.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №26 / 15.10.1997 г.
Наказание: Порицание наложено на 26.05.2011г.
Наказание: Глоба, наложенa на 11.10.2012 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 20.12.2012 г. до 20.12.2015 г.

Печат   Имейл