Марин Георгиев Стоянов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400360810
Колегия: София
Адрес: 1712; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Младост-3", бл. 327, вх. А, ап 9
Телефон: (089) 9230400
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.7.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 25.6.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №3 / 25.6.2003 г.

Печат   Имейл