Марин Вълчев Маринов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100416010
Колегия: София
Адрес: 1618; област: Софийска; община: Столична; град: София; ул. "Камелия" № 6 - А.
Телефон: (02) 8563200
Статус: Отписан Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 04.10.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №15 / 19.9.2006 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: болест от 01.01.2007 г.
Възобновяване: Възобновена дейност от 01.04.2007 г.
Наказание: Порицание наложено на 02.04.2008г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 08.10.2008 г. до 08.10.2010 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 12.01.2009 г.

Печат   Имейл